POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA
Glagoljaška ulica 27b, 32 100 Vinkovci, tel.: +385 32 342 222
vukovarsko-srijemska uprava > O nama > Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Služba upravnih i inspekcijskih poslovaSlužba upravnih i inspekcijskih poslova je ustrojstvena jedinica policijske uprave i njime rukovodi voditelj. 
 

Služba upravnih i inspekcijskih poslova:

Organizira i nadzire provedbu zakona i drugih normativnih i statusnih dokumenata, a koja se odnose na pravni status hrvatskih državljana i stranaca (prebivališta, boravišta, osobnih iskaznica, putovnica i pograničnih propusnica, odjavljivanje umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, vodi upravni postupak u svezi nabave, registracije te oduzimanja oružja, rješava izdavanje prometnih dozvola, vozačkih dozvola i provodi pravomoćne odluke donesene u upravnom, prekršajnom ili kaznenom postupku, rješava zahtjeve za privremeni i stalni boravak stranaca, izdaje isprave, radne i poslovne dozvole za strance, obavlja poslove primitka i otpusta iz hrvatskog dražavljanstva i dr.). Upravni poslovi (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) obavljaju se u sjedištu policijske uprave u Vinkovcima, te u policijskim postajama Vukovar, Županja, Ilok, Otok i Tovarnik.
Kroz Inspektorat unutarnjih poslova neposredno sudjeluje u kriminalističkim obradama požara, tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidentnih događaja, obavlja nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva, vatrogastva, proizvodnje i prometa opasnih tvari, te proizvodnje i prometa vatrenog oružja, utvrđuje posebne uvjete građenja, pregled i potvrdu glavnog projekta te sudjeluje u tehničkom pregledu građevine. Nadalje, inspektorat unutarnjih poslova obavlja inspekcijski nadzor nad tvrtkama koje se bave poslovima zaštite osoba i imovine koja se obavlja tjelesnom i tehničkom zaštitom, rješava zahtjeve za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite sa ovlastima za poslove čuvara, zaštitara i zaštitara - tehničara, izdaje odobrenja za osnivanje unutarnje čuvarske službe i dr.