POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA
Glagoljaška ulica 27b, 32 100 Vinkovci, tel.: +385 32 342 222
vukovarsko-srijemska uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Bajakovo

Postaja granične policije Bajakovo

Postaja granične policije Bajakovo

 
  
Sjedište: Bajakovo-granični prijelaz
 
Telefon: 032/343 939

Fax: 032/343 909

Postaja granične policije Bajakovo pokriva područje državne granice sa Republikom Srbijom u dužini od 24,5 km.

Na području Postaje granične policije Bajakovo nalazi se Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Bajakovo.

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Bajakovo smješten je na 306,1 km autoceste A-3 Zagreb-Bajakovo, ukupne površine 202 038 m2.

Cijelo postajno područje Postaje granične policije Bajakovo pripada Općini Nijemci, k.o. Lipovac, Županija vukovarsko-srijemska.

Postaja granične policije Bajakovo specijaliziranog je karaktera sa osnovnom zadaćom nadzora državne granice što podrazumijeva zaštitu državne granice i kontrolu prelaska državne granice, a ustrojena je u svibnju 2010. godine.
 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Bajakovo ima 25 ulazno - izlaznih prometnih traka, gdje se vrši granična i carinska kontrola od strane policijskih i carinskih službenika. Pored službi policije i carine, djelatnost obavljaju i veterinarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija, granična sanitarna inspekcija, međunarodna otpremništva i pošta, dok se po potrebi angažira i Državni inspektorat.
 

S obzirom da se Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Bajakovo nalazi na magistralnom cestovnom pravcu (E-70) koja je glavna cestovna poveznica između zapadne i jugoistočne Europe, najveći dio prometa (tranzita) odvija se baš ovim cestovnim pravcem, te je tako u razdoblju od 2010.-2013. godine, zabilježen prosječno ukupan promet od 6 510 442 putnika i 2 116 442 vozila.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Luka Domaćinović.